Рефлексотерапія – дітям

Унікальним напрямком нашої роботи є лікування із застосуванням рефлексотерапії (акупунктури, голкорефлексотерапії) дитячого контингенту. Застосовується авторська щадна методика впливу, адаптована до різних вікових груп дітей. Ефективність методу Рефлексотерапії (РТ) в реалізації процесів нейропластичности і інших ресурсів адаптації дитячого організму привела нас до створення окремого напрямку нашої медичної практики. З огляду на педіатричний профіль нашої роботи (педіатричний факультет мед. Університету і багаторічна практика практичної роботи з дітьми (в тому числі (2003-2007 рр. – лікар-рефлексотерапевт Одеського центру реабілітації дітей інвалідів «Майбутнє»), ми розробили підходи і реалізували успішне застосування РТ для лікування різної патології у дітей.

Особливо слід відзначити застосування авторських методик рефлексотерапії (РТ) в реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч, різних видів акушерського паралічу (Дюшена-Ерба та ін.). Також відзначені значні позитивні результати в лікуванні дітей з затримкою психо-мовного розвитку, проявами різних розладів аутистичного спектру. Позитивний ефект застосування РТ у вигляді активізації компенсаторних можливостей організму відзначали навіть при генетічекіх аномаліях (з-м Дауна тощо). Окремо слід наголосити гармонізує вплив РТ при порушенні імунних механізмів. Імуномодулюючий ефект спостерігається як у часто і тривало хворіючих дітей (ГРЗ і ГРВІ), хворих хр. тонзилітами, аденоидитами, бронхітами так і при алергічних хворобах і станах.

Важливе значення при складанні рецептури для РТ при лікуванні різних ми надаємо корекції або максимальної компенсації супутніх симптомів і захворювань: офтальмологічним (косоокість, ністагм та інші), ендокринних порушень (ожиріння, зниження основного обміну і т.д.), серцево-судинної патології, координаторні порушення. Однак, перш за все, пріоритетним є вплив на ресурси процесів нейропластичности – можливості «церебрального резерву» (що визначають, перш за все подальший інтелектуальний і психо-мовленнєвий розвиток), які найбільш збережені у дітей раннього віку.

На закінчення слід особливо підкреслити, що наша багаторічна практика показує необхідність найбільш раннього початку відновного лікування органічної патології центральної нервової системи з включенням РТ, що значно підвищує можливість досягнення максимальних результатів лікування. Так, проведення лікування в грудному віковому періоді при середньому і легкому ураженні нерідко дає можливість кардинального лікування. Зі збільшенням віку, а відповідно і стадії захворювання (пізня резидуальная стадія) прогноз погіршується.